Gullapan
Potatis tas ur jorden
Älskar mat och dryck